Vremenska prognoza

ponedeljak, 16 decembar 2013 14:39

Humanitarne aktivnosti OO SNSD-a Gradiška

U našem društvu sve je više ljudi koji teško žive i kojima je pomoć potrebna. Na tom planu je tokom ove godine djelovao OO SNSD Gradiška koji je u skladu sa svojim mogućnostima stanovnicima ove opštine pružao različite vrste pomoći.

Humanitarne aktivnosti OO SNSD-a Gradiška

„U saradnji sa kancelarijom i Izvršnim odborom,  mjesni odbor se organizovao i u Mašićima je za potrebe kulturno umjetničkog društva obezbijeđen kompjuter sa pratećom opremom. Mjesni odbor G. Podgradci je za višečlanu porodicu obezbjedio kuhinju sa nekim aparatima. U B. Lamincima takođe je vođena aktivnost prikupljanja sredstava za pomoć višečlanim porodicama, posebno za nabavku školskog pribora. Trenutno se u Rovinama radi na prikupljanju ogrevnog drveta za devet porodica koje još uvijek žive u kolektivnom smještaju“ kaže Zoran Kuzmanović, sekretar OO SNSD- Gradiška. Inače na području opštine Gradiška djeluje 58 mjesnih odbora kao i Aktiv žena i mladi socijaldemokrati koji takođe nastoje da koliko god mogu daju svoj doprinos i pomognu socijalno ugroženim kategorijama. „Aktiv žena je kroz svoj rad dao doprinos u prikupljanju hrane za djecu koja žive u udomiteljskim porodicama.Mladi socijaldemokrati su takođe u sklopu svog djelovanja kroz volonterizam i određene akcije dali svoj doprinos na tom polju.Učestvovali smo i u akcijima doborvoljnog darivanja krvi. Nekada se naša pomoć ne ogleda samo u davanju već i u tome da  čovjeka kojeg muče brojni problemi saslušamo, mada uvijek nastojimo da pronađemo neko rješenje“ rekao je Kuzmanović. Pored Aktiva žena, mladih i mjesnih odbora SNSD-a  važna uloga je i odbrnika ove stranke koji su u uvijek aktivni kada je riječ o nekom humanitarnom radu.  To se pokazalo i na nedavnoj održanoj donatorskoj večeri. „I u narednom periodu nastojaćemo da pomažemo svima kojima je to potrebno, te će godina koja je pred nama donijeti dosta aktivnosti i djelovanja u svim segmentima društvenog života na području opštine Gradiška“ istakao je Kuzmanović.

Info+ kablovski kanal