Vremenska prognoza

petak, 27 mart 2020 13:07

Gradiške škole izrađuju vizire za medicinsko osoblje

Tehnologija koja se inače koristi tokom nastavnog procesa u Tehničkoj školi i OŠ „Vasa Čubrilović“  u Gradišci našla je svoju primjenu i u ovim vanrednim okolnostima.

Gradiške škole izrađuju vizire za medicinsko osoblje

U ovim gradiškim školama počeli su, koristeći 3 d štampač, izrađivati zaštitne vizire za potrebe zdravstvenih radnika u Domu zdravlja i Bolnici, koji su ovih dana najizloženiji riziku od infekcije korona virusom.

Do sada je izrađeno 40 komada ove zaštitne opreme. Nabavku potrebnog materijala podržala je i Gradska uprava.

U gradiškom Domu zdravlja i Bolnici zahvaljuju na ovoj humanoj akciji, ističući da će viziri zdravstvenim radnicima pomoći da pored lica, bolje zaštite i oči.

Zaštitnim vizirima najprije će biti obezbijeđeno svo medicinsko osoblje Doma zdravlja i Bolnice u Gradišci, a škole će nakon toga vizire isaporučivati i zdravstvenim ustanovama širom RS.

Gradski Štab za vanredne situacije je na posljednjem zasjedanju donio odluku da se  formira račun posebnih najmena i pozvao privredne subjekte, koji svoju djelatnost obavljaju na području Gradiške, da izdvoje dio sredstava ili opreme, kako bi se pomoglo zdravstvenim ustanovama da u ovoj situaciji što spremnije i organizovanije odgovore na svakodnevne zadatke.

Info+ kablovski kanal