Vremenska prognoza

petak, 28 mart 2014 14:12

Deretić: Istorija o Srbima bila je sakrivena

Srpski istoričar, akademik Jovan Deretić održao je predavanje u Narodnoj biblioteci Gradiška na temu „Antička Srbija-zabranjena istorija“.

Deretić: Istorija o Srbima bila je sakrivena

On je pred brojnim posjetiocima iznio svoju tezu da Srbi nisu izučavali antičku istoriju sve do dvadesetak godina unazad, kada su objavljene prve knjige o tom periodu. Profesor Deretić je istakao da je na Međunarodnom kongresu u Berlinu, 1878. godine, Srbima zabranjeno da izučavaju svoju istoriju prije Nemanjića, te je srednjovjekovna istorija Srba samo djelimično izučavana, a antička nije ni dirnuta. “Nakon berlinskog kongresa Srbima je nametnuta fantastična laž o seobama Slovena, koju su Nijemci i Austrougari smislili da bi onemogućili širenje srpske države na Balkanu”, tvrdi Deretić. On je naveo da se samo jedan dio Srba nazvao Slovenima, i to sljedbenici srpskog kneza Slavijana, koje je on 8. i 9. godine poslije Hrista, za vrijeme ratova srpskih plemena i Rimljana, odveo na područje Novgoroda, a kasnije u 6.vijeku se vraćaju na Dunav i ratuju protiv Rimljana.

Srbi su se u prvim pisanim izvorima, prema Deretićevim riječima, pojavili 2000 godina prije Hrista, srpsku azbuku koristila je većina antičke Evrope, a antički pisci Srbe su nazivali Antima, Ilirima, Tračanima, Dačanima i Getima. “Nije bilo mogućnosti da bilo ko preko školskih ustanova vrši neka istarživanja, jer je grupa profesora branila svoje diplome i interese”, kaže Deretić. On je još jednom naglasio da je Srbima zabranjeno izučavanje istorije, te je naređeno da se smjene naši istoričari u Srbiji koji su pisali o istoriji prije Berlinskog kongresa.

Deretić je dodao da je Univerzitet Harvrad, potvrdio cjelokupnu negovu istorijsku tezu, te da su na stranu Srba, kao antičkog naroda, stali i drugi svjetski univerziteti, poput Berklija, Standforda i Oksforda. On kaže  da je reforma srpske istorijske nauke završena, da još nije u potpunosti primjenjena.Još vise detalja  o našoj istooriji mogli su saznati posjetioci u Narodnoj biblioteci. Jovan I. Deretić je autor brojnih knjiga poput: „Istorija Srba“, „Izmišljeno doseljavanje Srba“, „Albanci lažni Iliri“,a neke naslove možete pronaći u ovoj javnoj ustanovi.

Info+ kablovski kanal