Vremenska prognoza

utorak, 19 novembar 2013 15:14

Blokiran račun Protivgradne preventive Republike Srpske

Zbog presude za nadoknadu štete koja je usljed grada načinjena na voćnjacima u Jablanici  2000. godine krajem oktobra blokirani su svi računi JP „Potivgradna pereventiva  RS“.

Blokiran račun Protivgradne preventive Republike Srpske

„Skoro trinaest godina vode se rasprave i sudski procesi. Na kraju izvršno rješenje suda bilo je da se blokira žiro račun preduzeća na iznos od 443 000 KM. Od toga je osnovna šteta koju su prijavili voćari 195 000 maraka. Moram da kažem da nije zapamćeno da se ovakve ustanove kažnjavaju na ovakav način. Obaveza Protivgradne preventive nije da se šteta sto posto izbjegne već da se koliko je moguće umanji, jer su priprodne pojave jače od svega“ rekao je Joviša Kovačević, direktor JP „Protivgradna preventiva  Republike Srpske“.

Sa tim se složio i jedan od šesnaest voćara Radislav Dončić, koji je tužio Protivgradnu preventivu. „Međutim cijeli postupak pokrenut jer se toga dana na radarskom centru nije niko nalazio“  kaže Dončić.

Prema riječima direktora Protvgradne preventive čitav postupka je vođen pod sumnjivim okolnostima iz nekoliko razloga. „Nije samo šesnest voćara oštećeno, sigurno ih je više. Opština te godine nije proglasila elementarnu nepogodu što je bila dužna. Nije ni formirala komisiju za procjenu štete već su je formirali oštećeni. Isto tako nemamo nikakav ugovorni odnos sa voćarima ili drugim poljoprivrednim proizvođačima. Mi radimo po zakonu ,a ugovor o protivgradnoj zaštiti imamo sa opštinom te nas je ona trebala tužiti“ smatra Kovačević.

Dončić kaže da je tu komisiju koju su ocijenili štetu činio tim stručnjaka i da tu ne treba biti ništa sumnjivo, kao ni to što je tužbu podiglo samo 16 voćara. „Bilo nas je više ali su mnogi odustali, jer nisu vjerovali da ćemo uspjeti“ dodao je Dončić. Iako i jedna i druga strana tvrde da su pokušavali u nekoliko navrata da se dogovore te da do ovog ne dođe, to kao što se može i zaključiti nisu uspjeli. Do sada je sa računa skinuto preko 55 000 KM.

Kovačević kaže da u svemu ovome očekuje i pomoć resornog ministarstva,jer oni kao javno preduzeća nemaju nikavih fondova ni sredstava za ovakve slučajeve. Jedino rješenje kako bi uspjeli zaštiti interes ovog preduzeća vide u zahtjevu za reviziju čitavog postupka koji je upućen  Vrhovnom sudu. Očekuje se da će ako se to odobri uspjeti dokazati da nisu krivi.

Info+ kablovski kanal