Vremenska prognoza

subota, 22 februar 2014 13:35

Arheološko nalazište u blizini Laktaša

Na osnovu uzoraka sa ljudskog  skeleta analizom je u Velikoj Britaniji potvrđeno je da je srednjovjekovna crkva sa nekropolom pronađena 2011. godine na lokalitetu Zidine u selu Šušnjari kod Laktaša sa sigurnošću postojala u periodu trinaestog vijeka pa sve do dolaska Turaka odnosno do prve polovine šesnaestog vijeka.

Arheološko nalazište u blizini Laktaša

 “S obzirom da znamo da je jedan ljudski vijek u tok kasnom srednjem vijeku trajao pedestak godina postoji mogućnost da je crkva vjerovatno napravljena čak i krajem dvanaestog vijeka. Znači taj lokalitet obuhvata crkvu zajedno sa nekropolom odnosno groblje. Neki tridesetak metara od crkve nalazi se srednjovjekovno utvrđenje. Pretpostavljamo da je riječ o jednom srednjovjekovnom naselju koje je egzistiralo u periodu od kraja dvanaestog do prve polovine šesnaestog vijeka” kaže kustos Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujinović.

Iz Zavičajnog muzeja Gradiška podjećaju da je na lokalitetu u Šušnjarima pronađen jedan od najstarijih kartografskih prikaza terena zajedmno sa inicijalima Isusa Hristosa koji su pisani grčkim pismom.

Info+ kablovski kanal