Vremenska prognoza

sreda, 18 jun 2014 13:36

Ambulanta u Gornjim Podgradcima na nivou evropskih standarda

Ambulanta porodične medicine u Gornjim Podgradcima, sa laboratorijom, stomatološkom ordinacijom i apotekom zadovoljava sve potrebe stanovništva Podgradaca i okolnih sela iz domena primarne zdravstvene zaštite.

Ambulanta u Gornjim Podgradcima na nivou evropskih standarda

Na ovom području registrovano je 3 400 pacijenata. „Do čak 90 laboratorijskih pretraga, pacijenti mogu završiti u Gornjim Podgradcima“, ističe dr Predrag Subotić, specijalista porodične medicine. Stanovništvu Podgradaca i okoline dostupne su i stomatološke usluge, koje se također obavljaju uz primjenu najsavremenije opreme.U podgradačkoj ordinaciji, stomatolog ordinira svaki drugi dan. Ambulanta u Gornjim Podgradcima izgrađena je prije pola vijeka, ali je rekonstrukcijom prostora i tehnološkim iskoracima,uz tradicionalno kvalitetan kadar, osposobljena da pruža zdravstvene usluge na nivou evropskih standarda.

Info+ kablovski kanal