Vremenska prognoza

sreda, 20 septembar 2017 09:50

Završen drugi trening ARETE škola vještina

U Banjaluci je, u periodu od 08. do 19. septembra, održana „ARETE škola vještina i ličnog razvoja“, inače prvi projekat ovog tipa koji je realizovan entuzijazmom i angažovanjem Studija vještina ARETE iz Banjaluke.

Završen drugi trening ARETE škola vještina

U okviru programa ARETE škole vještina, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa tehnikama i vještinama pismenog izražavanja, govorništva, prezentovanja i javnog nastupa. Kroz praktične vježbe upoznali su se i sa načinom funkcionisanja elektronskih medija, kao i organizacijom, promocijom i pripremom događaja.

„U okviru programa ARETE škole vještina, polaznici su imali priliku da kroz veliki broj individualnih i praktičnih vježbi, u kojima se koristi audio-vizuelna oprema, potom pripremu i realizaciju govora i prezentacija, steknu potrebnu praksu i iskustvo“, istakla je portparol Studija vještina Arete Nela Marinković napominjući da je posebna vrijednost ove škole interaktivni rad u malim grupama.

„Čitav koncept i dinamičan rad koji je fantastično osmišljen dodatno su nas motivisali da pomjerimo vlastite granice, te stečena znanja i iskustva primijenimo u, za nas, novim oblastima“, rekao je jedan od polaznika Arete škole Aleksandar Đurašinović, menadžer iz Prijedora.

„Uz mnogo korisnih informacija i dobro pripremljenih predavanja, potom tehnike suzbijanja treme i usavršavanja ličnosti, stekao sam najznačajnije iskustvo tokom rada u Arete školi vještina“, naglasila je Dijana Savić, pedagog iz Banja Luke.

Polaznica ARETE škole Meliha Mujanić ističe da je izuzetno zadovoljna intenzivnim treningom koji joj je omogućio sticanje određenog znanja u ovoj oblasti, ovladavanje novim vještinama, kao i razmjenu iskustava sa polaznicima i predavačima.

„Kao logoped, u prilici sam da pohađam radionice i obuke vezane za profesionalno usavršavanje, ali je ARETE škola zaista posebno iskustvo. Preporučila bih je svima koji dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi i smatram da bi trebalo ovakvu vrstu treninga uvesti u sistem obaveznih obuka“, istakla je Ivana Vukadinović.

Motiv za uključivanje u rad ARETE škole vještina za privatnog preduzetnika Draženka Radičića bio je usavršavanje vještina govora, komunikacije i prezentacije. „Ovo je za mene neponovljivo iskustvo, a zahvaljujući stečenim vještinama, nadam se da ću moći da unaprijedim svoje poslovanje, što mi je primarni cilj“, istakao je Radičić.  

Najmlađi polaznik Milan Rodić preporučio bi program obuke ARETE škole svakom ko namjerava da se bavi bilo kojim vidom javnih nastupa, kao i u svakodnevnoj komunikaciji. Napominje da je postojeći sistem obrazovanja opterećen preopširnim nastavnim planom i programom, uz premalo praktičnih znanja koja su neophodna u svakodnevnom životu.

Sljedeća „ARETE škola vještina i ličnog razvoja“ održaće se u oktobru, o čemu će se svi zainteresovani moći informisati putem FB stranice ARETE i web sajta www.arete.ba.

Info+ kablovski kanal