Vremenska prognoza

četvrtak, 21 novembar 2013 08:15

U toku pripreme za prelazak na biomasu

U Toplani ovih dana teku pripremni radovi kako bi od 1.januara 2014. godine bilo omogućeno zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora na biomasu.

U toku pripreme za prelazak na biomasu

Uskoro će započeti i monitranje opreme za pružanje usluge grijanja na ovaj energent. „Angažovali smo brojna gradiška preduzeća na prikupljanju prirodnog otpada. U narednoj sezoni, aktivnije ćemo se posvetiti prikupljanju pravog otpada, koji se dobije od proljećne rezidbe u voćnjacima, ali i sadnjom energetskog bilja“, kaže Dragiša Zečević, direktor kompanije IEE Banja Luka.

Grijanje na bio masu, ističu učesnici ovog projekta, otvoriće brojne mogućnosti za ostvarivanje višestrukih pozitivnih efekata, kroz privrednu aktivnost, otvaranje novih radnih mjesta itd. U lokalnoj zajednici očekuju da će ovaj projekat biti interesantan i mnogim međunarodnim organizacijama iz sfere ekologije, što bi, pojašnjavaju, značilo ostvarivanje značajnih donatorskih sredstava. Lokalna vlast kao najveću prednost ovog projekta vidi prekid dosadašnje prakse zaduživanja Toplane, odnosno Opštine za nabavku 3 do 4 puta skupljeg mazuta.

Opština je obezbijedila količine mazuta potrebne do kraja godine, a ukoliko i dođe do probijanja rokova, investitor se, ističu, obavezao da će od 1. januara obezbijediti dodatne količine ovog energenta neophodnog do prelaska na biomasu.

Info+ kablovski kanal