Vremenska prognoza

sreda, 10 decembar 2014 12:48

Trećina kukuruza neobrana

Vremenske prilike ne idu na ruku ratarima već duži period. Ni berba, a onda ni sjetva poljoprivrednih kultura nisu prevedeni kraju.

Trećina kukuruza neobrana

Kukuruza je u RS još mnogo na njivama.Procjene su da je 15-ak hiljada hektara ostalo neobrano. Neobrani kukuruz je još uvijek u relativno dobrom stanju. Proizvođači čekaju da se temperature spuste i zemlja smrzne kako bi mašinama mogli ući u njive. Cijenom kukuruza ratari su zadovoljni. Tona kukuruza košta oko 280 KM, što je u ovakvoj, za kukuruz rodnoj godini, dobra cijena, kažu proizvođači. Strne žitarice nisu posijane kao ranijih godina iz više razloga. Nije samo loše vrijeme sprijecilo ratare u ovom poslu. „Sve je manje  interesovanja iz mlinsko-pekarske industrije za domaćom pšenicom, tako da su ratari uglavnom sijali ječam i tritikalije“, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača RS.

Info+ kablovski kanal