Vremenska prognoza

utorak, 19 novembar 2013 12:49

Skupština usvojila važne dokumente

Nacrtom Rebalansa Budžeta opštine Gradiška za 2013. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 22 955 000 KM, što je u odnosu na prvobitni plan povećanje za oko 1 450 000 KM.

Skupština usvojila važne dokumente

Većinom glasova na redovnom skupštinskom zasjedanju prihvaćen je Nacrt Rebalansa budžeta, ali opozicija ističe da je povećanje sredstava u Budžetu  najviše rezultat sredstava ostvarenih sa viših nivoa vlasti. Prilikom izjašnjavanja o nacrtu rebalansa, opozicija je bila uzdržana. Opština je početkom godine, usljed slabog priliva sredstava i velikog obima dospjelih obaveza, uslovljenih rokom plaćanja, kroz kratkoročno zaduženje obezbijedila nužni dio sredstava.

Budžetski okvir za 2014. godinu planiran je u iznosu od oko 26.500.000 KM i u odnosu na Nacrt Rebalansa budžeta za 2013. godinu veći je za 15,43%. Na visinu ukupno planiranih budžetskih sredstva i budžetske potrošnje uticala su sredstva granta od Ministarstva komunikacija i transporta BIH u iznosu od oko 3 814 000 KM, namijenjena za realizaciju stvaranja boljih uslova prilaza graničnom prelazu Gradiška. Realna budžetska pozicija, ako se izuzmu ova sredstva, mogla bi se definisati  kroz 22 682 000 KM.

Nacrt Budžeta za 2013. godinu, o kome će javna rasprava biti održana u narednih 15 dana, također je dobio podršku većine odbornika, a opozicija se nije izjasnila, jer ističu da je predsjednik Skupštine prerano zaključio raspravu i tako im uskratio mogućnost da iznesu stav. "Iduća godina daje prostora za djelić optimizma", kaže načelnik Zoran Latinović, ali i podsjeća da će 2014. i 2015. biti finansijski naopterećenije, jer tada na otplatu dolazi najveći dio kreditnih obaveza, ali i onih koje ima Toplana.

Info+ kablovski kanal