Vremenska prognoza

subota, 29 novembar 2014 13:11

Sjećanja na Dan Republike

U bivšoj Jugoslaviji 29. novembra se slavio Dan Republike. Ovaj dan je obilježavao godišnjicu Drugog zasjedanja AVNOJ-a 1943, kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu FNRJ istog dana 1945.

Sjećanja na Dan Republike

Bio je to najveci i najsvečaniji praznik u bivšoj Jugoslaviji. Poslijeratne generacije o životu u vrijeme bivše Jugoslavije čuli su od starijih. Starija populacija, medju kojom i danas ima mnogo jugonostalgičara, po dobrom pamte prošla vremena. „Ljudi su bili zadovoljniji, zaposleni, bolje se živjelo“, slaže se većina naših sagovornika u Gradišci. Obilježavanje 29. novembra prestalo je sa raspadom SFR Jugoslavije u svim njenim republikama, osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji do 14. novembra 2002. godine, kada je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Info+ kablovski kanal