Vremenska prognoza

sreda, 26 februar 2014 13:02

Revizija dala negativno mišljenje ALORG-u

Na sjednici lokalnog parlamenta u Gradišci, u petak, 28.02. između ostalog biće razmatran Izvještaj o radu Upravnog odbora i stanju u Agenciji za lokalni razvoj Gradiška. Obrađivač ovog materijala, Upravni odbor Agencije, na čijem čelu je dr Milan Švraka,  u Izvještaju konstatuje loše međuljudske odnose u Agenciji, čiji je, ističe, inicijator projekt menadžer Nenad Kesić. Takvi odnosi onemogućili su normalan rad Agencije. U proteklih godinu dana, dva vršioca dužnosti direktora Agencije su podnijela ostavku.

Revizija dala negativno mišljenje ALORG-u

Kako bi sagledali finansijsko poslovanje Agencije za lokalni arzvoj, UO je na prijedlog SO donio odluku o provođenju revizije finansijskih izvještaja za 2012, te potraživanja i obaveza Agencije zaključno sa 30.09.2013. godine. Nalaz revizije je negativan. Revizija, ali i niz drugih zaključaka, navedenih u Izvještaju Upravnog odbora koji će biti razmatran na predstojećoj sjednici, bili su povod da o svojim stavovima Nenad Kesić upozna javnost, na konferenciji za novinare. „Gotovo smo sigurni da se radi o organizovanoj grupi koja želi uništiti projekat agroindustrijske zone i Agenciju za lokalni razvoj“, rekao je Kesić. Osim što odbija kvalifikaciju da je Agencija loše i nezakonito poslovala, Kesić najavaljuje podizanje krivičnih prijava protiv UO i v.d. direktora Agencije, te načelnika opštine Gradiška. Upravni odbor, pak, ističe, da sam projekat agroindustrijske zone nije ugrožen ovim izvještajem, te da će nastavak aktivnosti unutar zone, ukoliko Skupština opštine usvoji prijedlog Upravnog odbora, dobiti na većoj ozbiljnosti i odgovornosti prema investitorima. „UO , između ostalog, predložiće Skupštini opštine, da zbog sadašnjeg stanja u Ageniciji i finansijskim pokazateljima, a radi zaštite javnog interesa i ostvarivanja primarnog cilja projekta agroindustrijske zone, naloži načelniku da raskine dosadašnji spotrazum sa Agencijom i Opština, unutar svojih odjeljenja, preuzme upravljanje nad resursima, te da SO pokrene sve zakonske radnje i krivične prijave protiv odgovrnih na bazi negativnog revizorskog izvještaja“, ističe Milan Švraka, predsjednik UO Agencije.

Info+ kablovski kanal