Vremenska prognoza

petak, 18 mart 2016 15:07

Projekat podrške zapošljavanju Roma u 2016. godini

Nezaposleni Romi u Gradišci će i ove godine imati priliku da pronađu posao.

Projekat podrške zapošljavanju Roma u 2016. godini

Zavod za zapošljavanje RS ponovo će realizovati projekat podrške zapošljavanju Roma.

“Projekat predviđa dodjelu sredstava poslodavcima koji odluče da zaposle Rome sa evidencije nezaposlenih lica, kao i Romima koji žele da se samozaposle. Sredstva su limitirana, kao i do sada, i za ovu godinu iznose 219 000 KM. Poslodavacu koji učestvuje u projektu, za zapošljavanje radnika na 12 mjeseci dodjeljuje se 6000 maraka, dok se Romima koji se odluče na samozapošljavanje dodjeljuje 5000 KM“, ističe Obrenka Balta, šef Biroa za zapošljavanje Gradiška.

Pravo učešća u projektu imaju sva preduzeća iz javnog i privatnog sektora.

“Poslodavac ima obavezu da u roku od 60 dana zaključi ugovor sa radnikom i primi ga u radni odnos na puno radno vrijeme. Takođe, obavezan je da redovno uplaćuje doprinose i plate, u skladu sa zakonom”, dodaje Balta.

Na evidenciji gradiškog Biroa nalazi se 105 Roma koji aktivno traže posao. Najviše njih je bez zanimanja. Putem projekta podrške zapošljavanju Roma u protekloj godini zaposleno je 12 radnika, tri putem samozapošljavanja, i devet od strane poslodavaca.

Info+ kablovski kanal