Vremenska prognoza

utorak, 12 septembar 2017 13:55

Prijavite inspekciji sumnjive prehrambene proizvode!

Kontrola zdravstvene bezbjednosti hrane je najbitnija kontrola koju inspektori za hranu vrše nad subjektima koji posluju sa hranom. Međutim, to nije jedina kontrola.

Prijavite inspekciji sumnjive prehrambene proizvode!

U Odjeljenju za inspekcije opštine Gradiška  inspektor za hranu pojašnjava nam kako izgleda rad na terenu. „Bezbjednost hrane kontroliše se u svim fazama: proizvodnje, transporta, skladištenja i prometa“, ističe Snježana Gvozden, inspektor za hranu. Kod neupakovane hrane, inspektor  kontroliše njena organoleptička svojstva, da li je hrana promijenila miris, boju i okus, a kod upakovane, da li je ambalaža oštećena, ima li propisanu deklaraciju, označen i valjan rok upotrebe. „Ukoliko se utvrdi da hrana nije zdravstveno ispravna, inspektor izdaje rješenje o zabrani prodaje i uništava se na licu mjesta“, pojašnjava Gvozdenova.

Osim hrane, kontroliše se i zdravstveno stanje lica, odnosno radnika koji su u kontaktu sa hranom, kroz posjedovanje sanitarne knjižice. Zdravstveni pregled radnici obavljaju svakih šest  mjeseci  u Higijensko epidemiološkoj službi gradiškog Doma zdravlja ili u republičkom Institutu za javno zdravstvo.

Inspektori će tokom kontrole subjekata koji posluju sa hranom tražiti na uvid i Uvjerenje o položenom kursu iz higijenskog minimuma za radnike. Tokom kontrole higijensko - sanitarnog i tehničkog stanja poslovnih prostorija, uređaja i opreme, inspektori će izdavanjem rješenje naložiti otklanjanje nepravilnosti, a za teže preršaje, zabraniti rad subjektima do otklanjanja nepravilnosti.

„Svi objekti u kojima se proizvodi, priprema i uslužuje hrana moraju vršiti redovne samokontrole putem internih ili ovlaštenih laboratorija Instituta za javno zdravstvo RS, odnosno republičkog Veterinarskog instituta „Dr Vaso Butozan“, ističe inspektor Snježana Gvozden. Pored redovih mjesečnih samokontrola, inspektori su ovlašteni i da vrše vanredno uzorkovanje hrane. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, inspektori su jasni – žalba ne odlaže izvršenje rješenja, odnosno subjekti su dužni po rješenju postupiti, a ukoliko rješenje nije izvršeno, putem prekršajnog naloga izriče im se novčana kazna. U roku od osam dana, subjekti su dužni platiti 50 posto izrečene kazne ili će postupak biti predat sudu na odlučivanje.

U cilju efikasnijeg rada, inspektori pozivaju potrošače da im se odmah obrate ukoliko prilikom kupovine prehrambenih proizvoda uoče pomenute nepravilnosti.

Info+ kablovski kanal