Vremenska prognoza

četvrtak, 07 novembar 2013 09:27

Preliminarni rezultati popisa stanovništva

Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, provedenog od 01.10. do 15.10, govore da u BiH živi 3 791 622 lica. U gradiškoj opštini je popisano 56 727 stanovnika.

Preliminarni rezultati popisa stanovništva

To bi značilo da u Gradišci nakon više od 20 godina, kada je posljednji put obavljen popis,  ima značajno manje stanovnika, za oko 3 200. Približno ovoliki broj stanovnika Gradiška je imala u periodu između 70. i 80. godine prošlog vijeka. Ovogodišnjim popisom u našoj opštini obuhvaćeno je 17 452 domacinstava i 23 946 stanova. Značajan pad broja stanovnika bilježi i opština Srbac, koja, u odnosu na popis iz 91, ima skoro tri hiljade stanovnika manje. Danas u ovoj opštini, prema sadašnjim preliminarnim podacima, živi oko 19 000 stanovnika. Čak i popis iz 1971. godine pokazuje da je ova opština tada imala značajno veći broj stanovnika, oko 21 200. Najmnogoljudniji grad u Srpskoj je Banjaluka sa oko199 200 stanovnika, a najmnogoljudnija opština je Zvornik, gdje je popisano oko 63 700 lica, potom Gradiška sa 56 727 lica i Teslić sa oko 42 000 lica. U Bosni i Hercegovini je prije rata živjelo više od 4 370  000 stanovnika. Danas je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, taj broj manji za oko pola miliona. U Federaciji BiH su popisane 2 371 603 osobe, u RS 1 326 991 i u Distriktu Brčko 93 028 lica. Prosječno domaćinstvo u BiH, prema broja popisanih stanova i domaćinstava, ima 3,26 članova. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku BiH, napominje da ukupan broj popisanih nije isto što i ukupan broj stalno naseljenog stanovništva, koji će biti objavljen u konačnim rezultatima popisa. "Ima jedan broj lica koji ne ulaze u ukupan broj, tj. odsutna su duže od 12 mjeseci iz BiH. Tek predstoji obrada podataka. Konačni rezultati popisa biće publikovani selektivno u periodu od 1. jula iduće godine do polovine 2016.",rekao je Milinović, te dodao da ukupan broj popisanih lica obuhvata i odsutne članove domaćinstava u inostranstvu.

Info+ kablovski kanal