Vremenska prognoza

petak, 11 april 2014 13:25

Penzioneri traže reviziju liste lijekova

Penzioneri u RS su nezadovoljni obimom i sadržajem zdravstvene zaštite koju sada imaju, a njihovi osnovni zahtjevi odnose se na reviziju liste lijekova.

Penzioneri traže reviziju liste lijekova

Ovo je nastarija populacija poručila na regionalnom sastanku u Gradišci kome su prisustvovali i predstvanici republičkog Udruženja penzionera, resornog Ministarstva i Fonda zdravstvenog osiguranja, te zdravstvenih ustanova i lokalne uprave u Gradišci. „Penzioner sa svojim primanjima ne može sebi obezbijediti lijek za npr. Trombozu, koji sada košta oko 80 KM“, navodi Rade Rakulj, predsjednik republičkog Udruženja penzionera. U Fondu zdravstvenog osiguranja tvrde da ovakve konstacije penzionera ne stoje. „Većina tih lijekova je vraćena na listu, a uskoro ćemo raditi i nove korekcije“, najvaljuje Biljana Rodić Obradović iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Slični sastanci održavaju se i u drugim regijama RS. Cilj je, kažu u Fondu, da se kroz razmjenu mišljenja sa osiguranicima lakše dođe do rješenja, u skladu sa mogućnostima, ali i sa očekivanjima osiguranih lica. Penzioneri čine 35 posto ukupne populacije osiguranih lica u Fondu zdravstvenog osiguranja.U Fondu razumiju težak materijalni položaj penzionera, ali ističu da je prosječan mjesečni doprinos za osigurano lice 3 KM, a trošak zdravstvene zaštite po osiguraniku iznosi 76 KM.

Info+ kablovski kanal