Vremenska prognoza

ponedeljak, 17 februar 2020 12:21

Od 1. marta efikasniji put do ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje

Na šalterima Poreske uprave u Gradišci ovih dana manje su gužve u odnosu na raniji period, kada su građani pohrlili po uvjerenja o prihodima, kako bi mogli ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.

Od 1. marta efikasniji put do ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje

Naime, početkom godine na snagu su stupile Izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju RS, po kojima nezaposlenost više nije osnov za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje. Ali jedan od osnova jeste da lice nema prihoda. Kao dokaz je neophodno priložiti potvrdu Poreske uprave o visini oporezivih prihoda za sve članove domaćinstva. „Iz raznih baza smo morali prikupiti podatke i Poreska uprava je kreirala jedan izvještaj koji će biti kompletiran ove sedmice, a koji znatno ubrzava izdavanje uvjerenja“, ističe Boro Spasojević, načelnik PJ Poreske uprave Gradiška.

Kako bi olakšala i građanima i svojim uposlenicima, Poreska uprava RS je pokrenula aktivnosti za izradu veb stranice, putem koje će  Fond zdravstvenog osiguranja od 1. marta moći direktno provjeriti prihode građana. „Još uvijek primamo zahtjeve, ali bih preporučio licima kojima nije neophodno, da sačekaju do 1. marta, od kada bi Fondu zdrvastvenog osiguranja bio omogućen direktan pristup podacima“, naglašava Spasojević.

„Nezaposlenim licima, evidentiranim putem Zavoda za zapošljavanje, dodijeljen je privremeni osnov zdravstvenog osiguranja, a u prelaznom periodu, od 1. januara do 29. februara, osiguranici bi trebalo da dođu u Poslovnicu Fonda i regulišu svoje pravo na zdravstveno osiguranje“, izjavio je ranije Info plus kanalu Željko Pepić, šef Poslovnice Fonda zdravstvenog osiguranja u Gradišci. „Niko neće ostati neosiguran“, naglašava Pepić i dodaje da je izmijenjeni Zakon dao širok spektar osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje.

Info+ kablovski kanal