Vremenska prognoza

petak, 22 jul 2016 13:18

Obavezno uklanjanje ambrozije sa privatnih i javnih posjeda

Velike koncentracije ambrozije i ove godine mogle bi izazvati alergijske reakcije kod nekih građana Gradiške. Kako bi se količina ove biljke u određenoj mjeri smanjila, fizička i pravna lica su dužna da na vlastitom posjedu uklone ovaj korov.

Obavezno uklanjanje ambrozije sa privatnih i javnih posjeda

Ambroziju je najbolje uništiti prije seprembra, kada počinje njeno cvjetanje. Kontrolu suzbijanja i uništavanja ove biljke na poljoprivrednim zemljištima vrši poljoprivredna inspekcija, a u gradskim područjima komunalna policija.

“Uništavanju ambrozije trebaju pristupiti vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta, vlasnici građevinskog zemljišta, te subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i okolnim površinama”, ističe Jovo Šinik, načelnik Odsjeka komunalne policije Gradiška

Ambroziju su dužni ukloniti i subjekti koji održavaju površine uz javne puteve, oni koji upravljaju parkovima i drugim zelenim površinama, te vlasnici ili korisnici zapuštenih površina pored puteva.

“Pozivam građane da shvate ozbiljnost problema i samostalno pristupe uklanjaju ove biljke, bez prethodnog upozorenja Komunalne policije”, naglasio je Šinik.

Šinik je apelovao i na poljoprivrednike da primjenom određenih agrotehničkih, mehaničkih i drugih mjera pristupe uklanjaju ove biljke. Povećana koncetracija ambrozije zabilježena je na nekoliko lokacija u Gradišci. Jedna od njih je i područje oko rijeke Save. Građani koji skoro svakodnevno prolaze Savskim kejom, kažu da im u jesenjem periodu ova biljka često narušava zdravlje.

Za lica koja ne uklone ambroziju na svom posjedu predviđene su sankcije.

“Kazne za pravna lica kreću se od 800 KM za odgovorno lice u pravnom licu, do 8000 KM za pravno lice. Za fizička lica kazna iznosi 100 KM. Tokom kontrolnih pregleda, Komunalna policija će fotografisati površine na kojima nije uništena ambrozija. Nakon toga će biti izrečena sankcija i angažovano treće lice za uklanjanje biljke, o trošku vlasnika zemljišta”, rekao je Šinik.

Prethodnih godina svijest građana po pitanju uklanjanja ambrozije bila je zadovoljavajuća, ističu u gradiškoj Komunalnoj policiji. Nadaju se da će tako biti i ove godine.

Info+ kablovski kanal