Vremenska prognoza

utorak, 28 januar 2020 11:12

Novoizgrađeni Carinski terminal u Gradišci počeo sa radom

Preseljenjem na novu lokaciju, svi kamioni će se, od dolaska u terminal do završetka postupka carinjenja, nalaziti na novoj lokaciji, izvan grada.

Novoizgrađeni Carinski terminal u Gradišci počeo sa radom

„To će u mnogome rasteretiti samu Gradišku, jer neće biti potrebe da sam centar grada bude konstanto blokiran brojinim kamionama koji čekaju za uvozno ili izvozno carinjenje robe, već će se svi postupci odvijati na lokaciji novog Carinskog terminala van grada. Onog trenutka kada bude završen i pušten u saobraćaj i novi most preko rijeke Save, kamioni više uopšte neće prolaziti kroz grad“, ističu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Novi granični prelaz Gradiška ima centralni objekat carine i granične policije, objekte kontrole putnika i teretnog saobračaja na izlazu iz BiH, objekte fitosanitarne i veterinarske  inspekcije i carinske ispostave, carinski terminal, špediterski blok i druge neophodne objekte.

Izgrađen je na površini od 110.000 m2. Investicija u ukupnoj vrijednosti od 24 miliona KM finansirana je iz Budžeta Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Iz Gradske uprave poručuju  da je otvaranje novog Carinskog terminala iskorak za Gradišku, jer će se postepeno rasterećivati grad, kaže Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške. Ističe da su započete aktivnosti na završetku obilaznice u Čatrnji te poziva građane na razumijevanje.

„Očekujemo da u prvoj polovini godine završimo obilaznicu, a onda bismo imali i veće rasterećenje, ne samo centra grada, nego i prigradskih naselja“, kaže Adžić, svjestan činjenice da će veći teret intenzivnijeg saobraćaja od ovog trenutka snositi stanovništvo mjesnih zajednica Obradovac, Kruškik i Čatrnja.

Gradonačelnik Adžić dodaje da će Gradska uprava, u pregovorima sa resornim ministarstvima na nivou Republike i Savjeta ministara BiH, nastojati da dobije na korištenje prostor sada već bivšeg carinskog terminala, na kome u budućnosti planira otvoriti sajmište.

Info+ kablovski kanal