Vremenska prognoza

četvrtak, 18 septembar 2014 12:51

Nema trovalentnih vakcina za djecu

U Dječijem dispanzeru gradiškog Doma zdravlja potvrdili su nam da još uvijek nema trovalentnih vakcina koje se djeci daju u prvoj i drugoj godini života.

Nema trovalentnih vakcina za djecu

Ove vakcine nema još od jula, a u međuvremenu je u Gradiški dispanzer pristigla minimalna količina, kaže prim. dr Anka Grabović-Stojnić, pedijatar. U Institutu za javno zdravstvo potvrdili su nam da će trovalentne vakcicne u lokalne domove zdravlja biti distiburane  najkasnije do 24 septembra. To nam je potvrdila dr Ljubica Jandrić, načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo. Na dječiji dispanzer gradiškog Doma zdravlja svakodnevni je pritisak roditelja čija su djeca, prema utvrđenom kalendaru, već trebala biti vakcinisana. Međutim, pedijatri pojašnjavaju da je nabavka vakcina u isključivoj nadležnosti republičkog Fonda zdravstvenog osiguranja, a ne lokalnih domova zdravlja. Ljekari pozivaju roditelje na strpljenje i uvjwravaju da nestašica vakcina u ovom periodu neće imati negativnih refleksija na zdravstveno stanje djece. Trovalentne vakcine ponovo su u primjeni, nakon što su petovalentne, kojima se djeca vakcinišu od početka prošle godine, na regionalnom tržištu postale gotovo nedostupne.

Info+ kablovski kanal