Vremenska prognoza

sreda, 05 mart 2014 14:12

Negativno mišljenje revizije za Finansijske izvještaje opštine Gradiška u 2012.

Finansijski izvještaji opštine Gradiška, po svim materijalno značajnim aspektima,  ne prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2012. godine. Ovo je konstatovala Glavna službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Negativno mišljenje revizije za Finansijske izvještaje opštine Gradiška u 2012.

Na bazi prezentacija informacija o finansijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja sa zakonskim procedurama, revizija je dala negativno mišljenje. „U oba ova segmenta imali smo primjedbe: Deficit za 2012. godinu iznosi nepuna dva miliona, a u Izvještaju o izvršenju Budžeta iskazan je suficit od oko 100 000 KM. Također, imali smo primjedbe na klasifikaciju ulaganja u Sportsku dvoranu „Servicijum“, kao i na neke druge računovodstvene pozicije“, pojašnjava glavni revizor Duško Šnjegota i dodaje da je na negativno mišljenje uticala i činjenica da je deficit stvoren iznad raspoloživih budžetskih sredstava, što je u suprotnosti sa budžetskim pravilima. Izvještaj o reviziji izazvao je burnu raspravu na posljednjem skupštinskom zasjedanju. Različita gledanja na ovaj dokument, od strane opozicije i pozicije, bila su očekivana. „Pozicija veliča određene segmente kao velike propuste prethodne vlasti, kako bi javnost stekla utisak da se u proteklom periodu sve radilo mimo zakona. Odgovorno tvrdim da je ova vlast za proteklih 15 mjeseci napravila više propusta nego SNSD za 12 godina“, kaže Uroš Grahovac, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a. Nasuprot tome, Ljubiša Igumanović, predsjednik Kluba odbornika SDS-a kaže da je simptomatično to što je nakon revizorskog izvještaja za 2010. godinu, koji je ocijenjen sa rezervom, umjesto poboljšanja i otklanjanja nedostataka, kasnije uslijedila još veća finansijska dubioza, što je, ističe, i konstatovano revizorskim izvještajem za 2012. godinu. Nakon što je revizija konstatovala da se u 2012. godini nije poslovalo u skladu sa zakonom, i da se trošilo više od Budžetom utvrđenih sredstava, načelnik opštine najavljuje konkretrne aktivnosti. „Skupštinska većina dala je podršku Zaključcima za provođenje istražnih radnji kod nadležnih institucija  radi utvrđivanja odgovornosti. U toku je kompletiranje dokumentacije iz koje je vidljivo da su odrteđene investicije realizovane kroz ugovore, štetne po interese opštine Gradiška“, kaže načelnik Zoran Latinović. Na bazi preporuka revizora, utvrđen je i usvojen Akcioni plan za otklanjanje nedostataka konstatovanih revizijom. Opštinska vlast najavljuje unapređenje sistema internih kontrola i popunu radnog mjesta internog revizora. Obećavaju da će trošiti u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, te težiti ostvarivanju viška prihoda u odnosu na rashode, kako bi se mogle izmirivati stečene obaveze.

Info+ kablovski kanal