Vremenska prognoza

sreda, 13 maj 2020 14:38

Korisnicima kolektivnog i alternativnog smještaja uručeni ključevi 32 stana

U okviru Regionalnog stambenog programa Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u BiH, u Gradišci je, u naselju Senjak, korisnicima kolektivnog i alternativnog smještaja na upotrebu predana stambena zgrada koja raspolaže sa 32 stambene jedinice.

Korisnicima kolektivnog i alternativnog smještaja uručeni ključevi 32 stana

V.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Marko Aćić, koji se prethodno sastao u Gradskoj upravi sa gradonačelnikom Zoranom Adžićem, zahvalio je svim donatorima koji su podržali humanitarni projekat regionalnog stambenog zbrinjavanja. Na krov nad glavom, osim 32 porodice kojima su gradonačelnik Adžić i direktor Aćić uručili ključeve, čeka još više od 60 porodica.

„Ukupna investicija iznosila je 1,2 miliona KM, sljedećeg mjeseca u obližnju zgradu također ćemo uručiti ključeve još 32 stana, a zatim i započeti proceduru izgradnje  objekta u Novoj Topoli koji će raspolagati istim brojem stambenih jedinica“, naglažava Aćić i dodoaje da će time biti zbrinute sve izbjegle i raseljene porodice sa područja Gradiške koje nisu imali krov nad glavom

Ovaj program, dodaje Aćić, se naslanja na Vladinu politiku promocije socijalnog stanovanja, koja podrazumijeva da su stanovi u vlasništvu Grada, koji po simboličnoj naknadi zaključuje ugovore sa korisnicima stambenih jedinica.

„Grad je dao podršku realizaciji ovog programa kroz obezbjeđenje zemljišta, infrastrukturnih priključaka i građevinske dozvole u iznosu od oko 200 000 KM, a još preostaje da se izgradi putna infrstruktura“, rekao je gradonačelnik Adžić. Dodaje da su, prema Programu socijalnog stanovanja, a shodno aktima koje je ranije usvojila gradska Skupština, sa korisnicima zaključeni ugovori prema kojima će za korištenje stanova plaćati simboličnu naknadu od 1 KM/m2.

Projekat stambenog zbrinjavanja lica u BiH trajaće do polovine 2022. godine. Do tada će, ističu u Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije, ukupno biti zbrinuto oko 5 400 porodica koje koriste kolektivni ili alternativni smještaj

Info+ kablovski kanal