Vremenska prognoza

ponedeljak, 22 februar 2016 14:17

Uvodi se mala matura u osnovne škole u Republici Srpskoj

Nacrtom izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju Republike Srpske predviđena je izrada pravilnika kojim će se preciznije odrediti način uvođenja male mature u obrazovni sistem.

Uvodi se mala matura u osnovne škole u Republici Srpskoj

Mala matura bi na ovaj način trebala postati dio obaveznog obrazovanja od školske 2017/18. godine. Cilj je da se utvrdi da li ocjene koje učenici ostvare na predviđenim testovima odgovaraju i rezultatima koje su postigli kroz devetogodišnje školovanje. Naši sagovornici smatraju da uvođenje male mature, izmedju ostalog, nije najadekvatniji način vrednovanja učeničkih postignuća.

 „Nisam zagovornik uvođenja male mature, a pogotovo zato što će to biti još jedan od eleminatornih faktora pri upisu u srednju školu. Učenici devetih razreda su već dovoljno opterećeni“, smatra Zora Malešević, direktor Osnovne škole „Kozarska djeca“ Kruškik.

 „Mala matura je veoma upitna, jer do sada nismo imali prilike da se susrećemo sa takvim vidom testiranja učenika. Biće neophodna dobra priprema učenika da bi se postigli zadovoljavajući rezultati“, ističe Darko Golić, direktor Srednje stručne i tehničke škole Gradiška.

Mala matura bi trebala obuhvatiti testove iz matematike, srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovane testove znanja iz pet predmeta (istorije, geografije, biologije, hemije i fizike). Nadležni smatraju da bi se zbog priprema za malu maturu više pažnje obraćalo na znanje učenika, a manje na ocjene. U Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi Gradiška ističu da je znanje učenika koji upisuju ovu školu na zadovoljavajućem nivou.

Prethodnih godina sprovođena su eksterna vrednovanja znanja učenika u osnovnim školama širom Republike Srpske. Ova testiranja služila su kao priprema ukoliko dođe do uvođenja male mature. 

Prema mišljenjima naših sagovornika, uvođenje prijemnog ispita pri upisu u srednje škole bilo bi bolje rješenje od male mature.

Nacrt izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju RS naći će se već u martu  pred poslanicima Narodne skupštine RS.

 

Info+ kablovski kanal