Vremenska prognoza

sreda, 03 jun 2020 15:06

Hrvatski konzul posjetio Gradišku

Generalni konzul RH u Banjaluci Zoran Piličić boravio je u prvoj službenoj posjeti Gradišci gdje je sa gradonačelnikom Zoranom Adžićem razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje na privrednom planu, ali i o pitanjima unapređenja uslova života pripadnika hrvatsakog naroda i katoličke crkve u ovom gradu.

Hrvatski konzul posjetio Gradišku

“S ponosom smo konstatovali da je Gradiška uspjela kroz četiri prekogranična projekta steći uslove za implementaciju oko 1,6 miliona evra sa partnerima iz Hrvatske, Crne Gore i Italije“, ističe Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške. Adžić je naglasio da Razvojna agencija Gradiške ima izuzetno dobre odnose sa razvojnim agencijama u brojnim hrvatskim gradovima, te je naglasio zajedničko opredjeljenje da rijeka Sava po mnogim aspektima treba da spaja, a ne razdvaja dvije zemlje, jer postoje obostrani interesi za saradnjom.

Hrvatski konzul cijeni da Gradiška ima izuzetne potencijale za razvoj, te smatra da Gradska uprava Gradiške, na čelu sa gradonačelnikom, ide u tom pravcu.

Osim o privrednoj saradnji, razgovarano je o mogućnostima da Gradska uprava pomogne realizaciju određenih projekata od interesa za Hrvate i Katoličku crkvu u Gradišci. Bilo je riječi o mogućnostima uređenja trga kod katoličke crkve, vraćanju dijela nekretnina na korištenje župi, izgradnji kapele i uređenju putne infrastrukture.

„Razgovarao sam sa predstavnicima Hrvata i župnikom, naglašavaju da u ovoj sredini nemaju problema i da je saradnja sa gradskom upravom vrlo korektna“, naglašava hrvatski konzul Zoran Piličić.

„Grad Gradiška je prepoznat po vjerskoj i međunacionalnoj toleranciji, imamo izuzetnu saradnju sa Katoličkom crkvom i Islamskom vjerskom zajednicom u Gradišci , ali i sa predstavnicima nacionalnih manjina“, ističe gradonačelnik Adžić.

Info+ kablovski kanal