Vremenska prognoza

petak, 23 maj 2014 12:27

Gužve na Carinskom terminalu u Gradišci

Na carinskom terminalu u Gradišci traju višednevne saobraćjane gužve. Kamioni čekaju po nekoliko sati.Razlog tome je što sve pošiljke, bez obzira da li su humanitarne ili ne, moraju proći carinsku proceduru, a mnoge carinske ispostave, zbog snažnih poplava proteklih dana koje su zadesile BiH, ne rade.

Gužve na Carinskom terminalu u Gradišci

„Za humanitarne pošiljke ne postoji skraćena procedura, ali se prilikom carinjenja stavljaju u priotet u odnosu na drugu robu“, tvrdi Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ističući da je uz potrebnu dokumentaciju, ova vrsta robe oslobođenja plaćanja uvoznih dažbina. „Humanitarna pošiljka koja ima potvrdu da je njen krajnji korisnik humanitarna organizacija ili organ javne uprave, a ne fizičko ili pravno lice, biće oslobođena plaćanja dažbina.Uz to je potrebno podnijeti carinsku prijavu i zahtjev za oslobađanje od plaćanja, te ostalu potrebnu dokumentaciju“, kaže Kovačević. Vozači kamiona su nestrpljivi. Svjesni su vanrednih okolnosti zbog kojih čekaju, ali smatraju da bi humanitran pomoć morala brže prolaziti. Uprava za indirektno oporezivanje donijela je odluka da Gradiška, uz još 8 carinskih ispostava u BiH rade 24 časa za sve humanitarne pošiljke namijenjene poplavljenim područjima u BiH.

Info+ kablovski kanal