Vremenska prognoza

utorak, 02 jun 2020 13:41

Gradonačelnik Gradiške: „Novim kreditnim zaduženjem nastavljamo infrastrukturno ulaganje“, opozicija zabrinuta

U Gradišci je sinoć završeno 32. dvodnevno zasjedanje gradske Skupštine.

Gradonačelnik Gradiške: „Novim kreditnim zaduženjem nastavljamo infrastrukturno ulaganje“, opozicija zabrinuta

Najviše polemike u početku zasjedanja vodilo se  o Izvještaju o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada za 2019. godinu, te izvještaju o izvršenju gradskog Budžeta za prošlu godinu. Drugog dana zasjedanja najviše rasprave bilo je povodom Odluke o novom kreditnom zaduženju.

„Grad se ponovo zadužuje, a u Informaciji o socijalnoj situaciji na području grada u 2019. godini jasno stoji da je opšte socijalno stanje brojnih kategorija građana izuzetno loše“, poručili su opozicioni odbornici.

„Ekonomski pokazatelji su slabi, usljed krize izazvane virusom korona u dosadašnejm periodu je slabo punjenje Buždeta, teško da ćemo 2020. završiti kao što smo završili 2019. Godinu“, procjenjuje SDS-ov odbornik Mirko Samardžija.

S druge strane, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić poručuje da je 2019. bila jedna od prepoznatljivijih godina kada je u pitanju infrastrukturna izgradnja i investiranje. „Pri tom smo dobili status grada, a time i povoljnije pozicije da participiramo prema evropskim fondovima“, naglašava Adžić i podsjeća da je Gradiška uspjela dobiti grant od 14,5 miliona evra za rekonstrukciju i dogradnju primarne i sekundarne kanalizacione mreže, izgradnju glavnog gradskog prečistača, te putem Razvojne agencije Gradiške obezbijediti 2 400 000 KM grant sredstava.

„Odlučili smo se za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i dodatno kreditno zaduženje, jer smo procijenili da smo 2017. povukli strateški potez, kada smo refinansirali 11, 7 miliona KM i dodatno se  zadužili 6 miliona KM. Tada smo uvidjeli da jedino na taj način možemo pokrenuti privrednu i infrastrukturnu aktivnost na području Gradiške. Imali smo kreditnih obaveza sa visokim kamatama, od 7 i 9 posto, uočili smo da je cijena kapitala na tržištu pala i da su manje kamate i to što smo uradili krajem 2017. i početkom 2018. godine je otvorilo niz investicionih aktivnosti”, pojašnjava gradonačelnik. Dodao je da je u posljednje tri i po godine investirano oko 50 miliona KM na prostoru Gradiške u infrastrukturne projekte, te dobijeno oko 59 miliona KM granta sredstava Vlade Srpske i međunarodnih organizacija.

“Donijeli smo odluku da od 17,5 miliona konvertibilnih maraka, 15 miliona postojećeg kredita refinansiramo uz povoljnije kreditne uslove i da se dodatno zadužimo za 2,5 miliona maraka, kako bismo mogli završiti sve započete infrastrukturne projekte”, naveo je Adžić.

„Ni jedan dan nismo kasnili sa plaćanjem obaveza prema kreditnom zaduženju poslovnim bankama i budžetskim korisnicima, vratili smo rejting kod poslovnih banaka, prepoznaju nas kao ozbiljnu administraciju koja redovno servisira svoje obaveze i nastavlja investiranje“, ističe gradonačelnik Adžić.

Dodao je da bi u naredna dva mjeseca trebalo da budu završeni svi radovi na sportskoj dvorani „Servitium“. Radovi na vanjskom uređenju su pri kraju, a ovih dana će slovenački partner montirati sportsku opremu. Ostali unutrašnji radovi su završeni.

Info+ kablovski kanal