Vremenska prognoza

ponedeljak, 18 septembar 2017 10:29

Gradiška domaćin 13. Susreta invalida RS

Tokom dvodnevnog druženja, invalidi rada iz brojnih opština i gradova u RS, učestvuju u zabavnim i sportskim igrama.

Gradiška domaćin 13. Susreta invalida RS

U radnom dijelu Susreta, održana je sjednica Predsjedništva republičkog Saveza, prijem kod predstavnika lokalne vlasti, a invalidi rada su položili i vijence na centralno spomen obilježje u Gradišci. „Uprkos teškoj situaciji, održavamo tradiciju druženja naših članova, s ciljem da se međusobno bolje upoznamo, te da upoznamo sredine i uslove u kojima djeluju naše lokalne i gradske organizacije“, ističe Milka Jović, predsjednik Saveza invalida rada RS. Dodaje da je gradiška organizacija jedna od najaktivnijih u Savezu. U opštinskom Savezu invalida rada, koji broji oko 300 članova, zadovoljni su podrškom koju imaju sa lokalnog nivoa, posebno zbog činjenice da se proteklih mjeseci sredstva iz Budžeta redovno doznačavaju. Za finansiranje udruženja na lokalnom nivou, opština Gradiška iz Budžeta izdvaja oko 380 000 KM. „Naša želja je da iznos sredstava za ove namjene bude i značajniji. To ćemo imati u vidu prilikom kreiranja Budžeta za narednu godinu“, ističe predsjednik Skupštine opštine Gradiška Milenko Pavlović, koji je ugostio predstavnike republičkog Saveza invalida rada.

Savez invalida rada RS zastupa interese preko 63 000 invalida u Republici Srpskoj. „Snažno se zalažemo za izmjene postojećeg Zakona o penzijsko - invalidskom osiguranju, kako bismo vratili prava uskraćena od 2001. godine“, ističe predsjednica republičkog Saveza. Riječ je o naknadama za tjelesno oštečenje i tuđu njegu i pomoć koju primaju samo invalidi rada koji su to pravo stekli do 2001. godine. „Učinjena je nepravda prema svima koji su kasnije postali invalidi, a među njima su mnogi sa težim tjelesnim oštećenjima“, zaključuje Jovićeva.

Info+ kablovski kanal