Vremenska prognoza

subota, 22 april 2017 13:17

Dom zdravlja u Gradišci uspostavio laboratorijski informacioni sistem

„Sistem ubrzava prijem materijala za analizu i vrlo brzo nalaz vraća  na ekran ljekara porodične medicine“, naglašava prim. dr Tihomir Mihajlović, v.d. direktora Doma zdravlja Gradiška.

Dom zdravlja u Gradišci uspostavio laboratorijski informacioni sistem

Ovaj sistem je obezbijeđen u saradnji sa firmom „Makler“ iz Beograda, na bazi specijalnih i paralelnih veza RS i Srbije. Zahvaljujući tome, Domu zdravlja je doniran LIS sistem i aparat za imunohemiju u vrijednosti od  oko 55 000 KM, a gradiška zdravstvena ustanova je kupila dodatnu opremu u vrijednosti od 6 000 KM. „Laboratorijski informacioni sistem, osim efikasnosti u obavljanju procedure, obezbjeđuje veću pouzdanost tokom obavljanja zdravstvene pretrage“, navodi Igor Koterenov iz preduzeća „Makler“. Pored zaposlenih u Domu zdravlja i drugih zvanica, puštanju u rad novog laboratorisjlkog sistema prisutvovali su i predstavnici lokalne i republičke vlasti. Početak rada novog sistema ozvaničio je načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić. Podržao je opredjeljenje menadžmenta Doma zdravlja da se primarna zdravstvena zaštita u svakom smislu unaprijedi, te naglasio da je i sama lokalna uprava opredijeljena da se ovaj nivo zdravstvene zaštite približi što većem broju pacijenata. Proteklih dana provedena je i obuka za radnike u Domu zdravlja kako bi u što skorije vrijeme laboratorijski informacioni sistem zaživio u potpunosti.

Osim Porodične medicine, u LIS sistem biće uvezana i Hitna medicinska pomoć, Pedijatrija, Ginekologija i Rendgenologija.

Info+ kablovski kanal