Vremenska prognoza

utorak, 12 avgust 2014 15:28

Danas se obilježava Međunarodni dan mladih

Međunarodni dan mladih obilježava se 12. avgusta. Datum obilježavanja ovog praznika određen je 2000. godine, a ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.

Danas se obilježava Međunarodni dan mladih

Mladi ljudi u našoj zemlji suočavaju se sa nizom problema.  Za to su velikim dijelom odgovorni oni sami smatra gradiški srednjoškolac Dragan Bunjevac. „Mladi su pasivni i mislim da ne žele da učestvuju u procesu donošenja odluka. Mislim da se trebaju mnogo više aktivirati. U Kulturnom centru organizuju se razne aktivnosti, međutim nisu toliko popraćene od strane naše omladine. Činjenica je da mlade ljude najviše muči nezaposlenost,ali i to bi se moglo promijeniti kada bi se više školovali za deficitarna zanimanja“ kaže Bunjevac. Tvrdi da bi se status ove populacije mogao  poboljšati  kada bi se uključili u proces donošenja odluka.

Temom mladih bavili su se i odbornici Skupštine opštine Gradiška na posljednjem zasjedanju. Tada su usvojili Informaciju o položaju i statusu mladih na području opštine Gradiška za 2013. godinu.U informaciji o kojoj su odbornici raspravljali ustanovljeni su problemi i poteškoće sa kojim se mladi susreću. Tom prilikom govorilo se i o  Omladinskoj politici opštine Gradiška za period 2014-2018. godine koja definiše i daje konkretne smjernice kojima bi se došlo do rješenja problema i poboljšanja položaj mladih.Za realizaciju određenih aktvnosti definisanih Omlaidnskom politikom zadužen je i Dragan Bunjevac.  „Moj dio koji ja imam, odnosi se na zdravlje i socijalnu inkluziju. Moram da naglasim da su predstvnici nevladinih organizaciji održali sastanke na kojima je dogovoreno da direktno utičemo na probleme poštujući Omladinsku politiku“ rekao je Bunjevac.

Međunarodni dan mladih obilježen je u Narodnoj biblioteci Gradiška. Ova javna ustanova je 11. i 12. avgusta organizovala  besplatan upis novih članova.

Info+ kablovski kanal