Vremenska prognoza

ponedeljak, 21 april 2014 12:06

Cjelodnevno zasjedanje lokalne Skupštine u Gradišci

Cjelodnevno zasjedanje lokalne Skupštine u Gradišci ponovo je obilježio izuzetno obiman dnevni red. Pojedini odbornici utstvrdili su da im skupštinski materijali nisu dostavljeni na vrijeme kao i da je za raspravu o tridesetak vrlo važnih dokumenata malo jedno zasjedanje.

Cjelodnevno zasjedanje lokalne Skupštine u Gradišci

Usvojen je Nacrt Strategije opštine Gradiška za period 2014 – 2020. godina koji će biti upućen na javnu raspravu, a zatim će pred odbornike ponovo na skupštinske klupe u formi Prijedloga. Opština Gradiška je dobila i novi Statut, a utvrđen je i Prijedlog Omladinske politike za srednjoročni period 2014 – 2018. godine. U 2013. godini, urađeno je mnogo, smatra aktuelna vlast, stabilizovan je Budžet, posebno su istakli tokom rasprave o radu Načelnika i Administrativne službe u prošloj godini. „Uspjeli smo, uprkos teškim finansijskim prilikama, vratili oko 5 miliona KM obaveza, dugoročnih i kratkoročnih.Uspjeli smo modernizovati Gradsku toplanu, završiti procedure za izgradnju vodovodne i sekundarne kanalizacione mreže“, izdvaja Zoran Latinović, načelnik opštine Gradiška. Nasuprot tome, opozicija ima niz zamjerki na rad aktuelne vlasti. „Nastavljeni su projekti SNSD-a koje ova vlast nikako nije mogla da zaustavi, a istovremeno je opterećena tom činjenicom“, kaže Uroš Grahovac, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a. Posebne zamjerke ima na račun sportske dvorane, koja je, kaže morala biti završena. Većinom glasova usvojeni su izvještaji o izvršenju opštinskog Budžeta i realizaciji programa: zajedničke komunalne potrošnje, komunalne infrastrukture, održavanja puteva, hidromelioracionog sistema, socijalne, boračko-invalidske i zaštite civilnih žrtava rata u prošloj godini. Prijedlog Plana korišćenja sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korišćenja šume i šumskog zemljišta za 2014. godinu, ponovo je izazvao buru negodovanja, posebno u redovima opozicionog SNSD-a. Stava su da podgradačko područje zaslužuje povrat daleko značajnijeg iznosa sredstava od onih predviđenih Planom, ako se zna da se na ovom području vrši eksploatacija najznačajnijih količina drveta.Predali su potpise više od 600 građana sa ovog područja koji se protive Planu. Pored drugih dokumenata usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja djece u vaspitnim grupama Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“, a odbornici su jednoglasno usvojili i dopunjen prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Gradiška povodom 24. aprila.

Info+ kablovski kanal