Vremenska prognoza

petak, 21 april 2017 14:42

Invalida rada još uvijek nemaju kategorizaciju

O materijalnom i socijalnom statusu invalida rada razgovaralo se na redovnoj sjednici Saveza invalida rada opštine Gradiška. Istaknuto je da je najveći problem ove populacije što još uvijek nemaju kategorizaciju.

Invalida rada još uvijek nemaju kategorizaciju

„Mi bi dosta svojih stvari mogli obezbijediti kao invalidi rada da imamo taj status.Takođe se borimo da invalidi rada na osnovu svog tjelesnog oštećenja ostvaruju određena prava“ kaže Jovo Zeljković, predsjednik Saveza invalida rada opštine Gradiška.
Redovnih primanja i privilegija u društvu invalidi rada nemaju, osim invalida onih koji su u penziji I koji imaju 65. godina pa su oslobođeni plaćanja participacije. Gradiški Savez nastoji da od članarina i donacija pomogne  članovima koji teško žive i koji su teško bolesni. U susret im često izlaze i druge gradiške organizacije.
Da bi se poboljšao status invalida rada potrebno je da se promjeni postojeći zakon smatra Nenad Kurtović jedan je od rijetkih članova ovog Saveza koji je zaposlen.
Na ovoj sjednici Skupštine Saveza invalida rada je između ostalog razmatran i usvojen plan rada za prošlu ali i ovu godinu, kao i finansijski izvještaj.

Info+ kablovski kanal
{gallery}2751{/gallery}